ShareIt Desktop App

Tải xuống ShareIt cho Windows PC chạy Windows 10, 8 hoặc...

ShareIt là một trong những ứng dụng truyền tệp được sử dụng rộng rãi nhất trên điện thoại thông minh. Khả năng truyền...